PRZEDSIĘBIORCY

Kancelaria świadczy wszelkie usługi prawnicze określane łącznie obsługą prawną przedsiębiorców. Prowadzącym firmę w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej, a także spółki prawa handlowego oferujemy szeroki wachlarz profesjonalnych usług prawnych, pozwalających zapewnić bezpieczeństwo prawne i usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, tak aby przynosiło wyższe dochody.

Na podstronach niniejszego działu przedstawiona została oferta z podziałem na najważniejsze zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prosimy zapoznać się z zakrem usług prawnych, a przekonacie się Państwo, że powierzenie nam swoich spraw jest nie tylko rozsądnym ale i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości i sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów prawnych. Codzinnością są problemy prawne obejmujące zawieranie umów, zabezpieczenie wierzytelności, stosowanie przepisów prawa pracy, obronę przed postępowaniami skarbowymi, czy wykroczeniowymi.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oraz znajomość orzecznictwa pozwala uniknąć problemów, które ostatecznie mają niekorzystne skutki finansowe dla firmy. Korzystanie z kompleksowej pomocy prawników naszej Kancelarii pozwala na rozwiązywanie większości problemów prawnych bez potrzeby kierowania spraw do sądu, co przekłada się na znaczącą oszczędność czasu i środków finansowych.

Świadczona przez nas pomoc prawna nie sprowadza się wyłącznie do prowadzenia sporów sądowych. Wręcz przeciwnie, tak prowadzimy obsługę prawną aby unikać długotrwałych sporów sądowych. Nasze usługi obejmują wszelkie czynności prawne w bieżącym funkcjonowaniu firmy. Pomoc ta może mieć charakter doraźny - przy konkretnych problemach prawnych lub formę stałej, kompleksowej obsługi prawnej.

Powierzenie naszej Kancelarii stałej obsługi prawnej Państwa przedsiębiorstwa zapewnia bezpieczeństwo w działaniu, pomaga kreować pozytywny wizerunek rzetelnej firmy i pozwala skoncentrować się na efektywnej działalności. Kompleksowa współpraca umożliwia ponadto zmniejszenie kosztów pomocy prawnej.

Menu po lewej stronie podzieliliśmy na pięć głównych dziedzin, świadczonych przez nas usług prawnych.

Każdorazowo najkorzstniejszym rozwiązaniem jest powierzenie stałej obsługi prawnej adwokatom Kancelarii. W takich przypadkach to my - adwokaci dbamy o wszelkie kwestie prawne i bierzemy odpowiedzialność za należyte rozwiązanie problemów prawnych. Zasady współpracy zawsze dostosowujemy do potrzeb Klienta.

Jeżeli nie jesteście jeszcze Państwo gotowi na powierzenie nam wszystkich problemów prawnych, związanych z działalnością gospodarczą, możemy pomóc także w każdej konkretnej sprawie, niezależnie od tego czy jest to niewielki problem prawny do rozwiązania, wymagający tylko porady prawnej lub przygotowania pisma, czy przeprowadzenie postępowania sądowego.

Zakres usług prawniczych dotyczących kwestii pracowniczych nie obejmuje wyłącznie prowadzenia postępowań sądowych w sytuacji gdy problem już istnieje. Pomożemy Państwu przygotować umowy z pracownikami tak, aby maksymalnie ograniczyć możliwość wystąpienia sporu i w wielu innych sytuacjach gdy interesy przedsiębiorcy i pracownika są sprzeczne.

Jeżeli nie rozpoczęliście jeszcze Państwo prowadzenia działalności w formie spółki lub planujecie przekształcić swoją, jednoosobową działaność gospodarczą w spółkę, albo przejść z formy prawnej spółki osobowej na spółkę prawa handlowego, pomożemy Państwu przeprowadzić całą operację.

Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na rynku, czy to w zakresie podatkowym, pozwoleń, zezwoleń czy koncesji ma do czynienia z organami administracji państwowej i samorządowej. Jest to specyficzna i mocno sformalizowana dziedzina, w której pomoc prawnika może niejednokrotnie zaoszczędzić znacznych wydatków.