PRAWO PRACOWNICZE

Jeżeli, prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniacie Państwo pracowników zadbamy, w ramach usług adwokackich, o ochronę Państwa interesów zarówno na etapie zatrudniania (m.in. ustalanie elastycznego, ruchomego i w pełni dogodnego dla stron czasu pracy), stosunku pracy i sporów powstałych po rozwiązaniu umowy z pracownikiem.

  
  

Oferta z zakresu prawa pracy obejmuje pomoc prawną w prowadzeniu sporów sądowych z pracownikami, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, regulaminów pracy, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, rozwiązywanie problemów powstających w czasie pracy pracownika oraz gdy chce on opuścić Państwa firmę, m.in. w zakresie zakazu działalności konkurencyjnej.
Kancelaria współpracuje z osobami prowadzącymi szkolenia z zakresu BHP oraz zajmującymi się kardami, tak aby zapewnić Państwu w prowadzeniu działalności gospodarczej pełeną obsługę prawną.