Oferta

Oferta Kancelarii Adwokackiej obejmująca usługi adwokackie dla Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców. Kompleksowo opisujemy zagadnienia z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, spadkowego, karnego, administracyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług i warunkami współpracy

Wydawać się może, że pomoc adwokata nie jest niezbędna na co dzień. Klienci traktują tą pomoc jako ostateczność. Jest to jednak błędne podejście.
Przepisy prawne ingerują w każdą dziedzinę naszego życia i niestety, przepisy te są często niejasne, skomplikowane, a ich właściwe stosowanie wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia.

Celem uniknięcia negatywnych konsekwencji prawnych (wielokrotnie bardzo kosztownych), zapewnienia ochrony swoich interesów, a niejednokrotnie wzmocnienia swojej pozycji potrzebujecie Państwo pomocy profesjonalisty - adwokata - naszej pomocy.

Proszę pamiętać, że pomoc adwokata to nie tylko rozwiązywanie problemów już istniejących, ale także planowanie i przewidywanie działań niezbędnych w przyszłości, pozwalających uniknąć wszelkich komplikacji.

W każdej sytuacji regulowanej prawem np. kupuno lub sprzedaż samochodu, bududowa domu, sporządzanie testamentu, najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z adwokatem. Odpowiednia konstrukcja umowy pozwala uniknąć problemów z niesolidnym kontrahentem lub zabezpieczyć Państwa interesy przed nieetycznymi działaniami drugiej strony, także dochodzenie swoich praw, w oparciu o dobrze skonstruowaną umowę jest nieporównywalnie łatwiejsze i mniej kosztowne, gdyż adwokat ma mniej pracy do wykonania, a ponadto można uniknąć długotrwałego postępowania sądowego.

Oczywistym jest, że pomoc prawna żadko dotyczy wyłącznie jednej dziedziny prawa. Dziedziny te często się przenikają, jak np. prawo handlowe z rodzinnym, czy spadkowym, a niejednokrotnie i prawem karnym. Samodzielne odnalezienie się w zawiłościach prawa jest bardzo trudne. Niejednkorotnie w ogóle możecie Państwo nie zdawać sobie sprawy, że dane działanie pociąga za sobą określone konsekwencje, wynikające z nieznanej Państwu ustawy lub rozporządzenia. Każdy ze współpracujących adwokatów specjalizuje się w konkretnych dziedzinach prawa. Gwarantuje tym samym skuteczne doradztwo i reprezentację Państwa interesów. Adwokaci, w trakcie szkolenia i praktyki zawodowej, poznają prawo w najszerszym zakresie i tym samym są najlepiej przygotowani aby prowadząc np. sprawę cywilną lub gospodarczą nie narazić klienta na odpowiedzialność karną.

Nie zaprzeczamy, że jesteście Państwo w stanie sami wszcząć każde postępowanie, czy to sądowe, czy administracyjne, posługując się znalezionymi w internecie wzorami. My również na stronach Kancelarii zamieszczamy dla Państwa podstawowe wzory pism sądowych. Co jednak bardzo istotne, każdy z tych wzorów jest bardzo ogólny i zawiera wyłącznie podstawowe elementy pisma. Jeżeli przed sporządzeniem pisma nie omówicie Państwo z adwokatem swojego przypadku, sami najprawdopodobniej nie zamieścicie w piśmie istotnych wniosków lub argumentów natury prawnej, dotyczących Państwa indywidulanej sytuacji, której nie przewidywała osoba pisząca wzór. Konsekwencje niezawarcia w piśmie wszystkich elementów są bardzo dotkliwe. Część Państwa roszczeń może się przedawnić, utracicie Państwo zarzuty procesowe, które można zgłosić tylko w pierwszym piśmie, sąd pominie Państwa wnioski dowodowe i twierdzenia, jako zgłoszone za późno, w sprawie nie weźmie udziału osoba, której uczestnictwo jest dla Państwa korzystne. Wszystkie te okoliczności mogą i często doprowadzają do przegrania przez Państwa sprawy lub wygrania jej tylko w części. Wtedy straty są nieporównywalnie większe od kosztów zlecenia adwokatowi sprawy, a przecież po wygranej koszty wydane na pomoc adwokata i tak zwróci Państwu przeciwnik.

Celem klarownego zobrazowania zakresu usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Radosława Jasińskiego oferta została podzielona na cztery główne kategorie.

PRZEDSIĘBIORCY

Oferta prawna dla przedsiębiorców

Oferta Kancelarii skierowana do indywidualnych przedsiębiorców oraz spółek, obejmująca stałą współpracę i doraźną pomoc w pojedynczych zagadnieniach. 

INDYWIDUALNI

Oferta dla klientów indywidualnych

Oferta Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw karnych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych oraz administracyjnych, w których jesteście Państwo stroną jako osoby prywatne.

ODSZKODOWANIA

Oferta prowadzenia spraw odszkodowawczych

Dochodzenie odszkodowań to istotny elemenet działalności Kancelarii. Powody, dla których warto powierzyć nam - adwokatom prowadzenie właśnie Państwa sprawy, zostały omówione w niniejszym dziale.

WINDYKACJA

Windykacja

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia wierzytelności od dłużników. Kancelaria współpracuje z kancelariami komorniczymi i pomaga uzyskać zapłątę bez konieczności prowadzenia długotrwałych procesów sądowych.