sprawy administracyjne

Każdy, jest stroną postępowań administracyjnych. Poczynając od spraw budowlanych, na postępowaniach podatkowych kończąc. Jako adwokaci reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, zarówno przed organami administracji, oraganmi podatkowymi i celnymi, jak i sądami administracyjnymi.

  
  

Oferta z zakresu prawa administracyjnego ma na celu zapewnić Państwu pełną ochronę Państwa interesów w toku postępowań administracyjnych.
W zakresie problemów prawa administracyjnego mogą Państwo skorzystać z porad prawnych, zlecić prowadzenie postępowania przed organem administracji, Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub sądem administracyjnym. Zajmujemy się także odwołaniami od decyzji administracyjnych, oraz skargami do sądu na decyzje ostateczne.
Istotną dziedziną z zakresu spraw administracyjnych, którymi się zajmujemy, są sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. Pomożemy m.in. przy wykupie lokali, egzekwowaniu i ochronie praw lokatorów.

Nie można pominąć także spraw prowadzonych przed organami celnymi, związanych z należnościami podatkowymi, m.in. z akcyzą. Pomagamy naszym Klientom w wykazaniu przed organem podatkowym prawidłowej wysokości podatku w szczególności w sprawach sprowadzanych z zagranicy samochodów.