Stała obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę prawną mikro, małych i średnich przedsiębiorców: zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek osobowych i prawa handlowego. Warunki współpracy każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Klienta, zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą i wzorami umów, a także do kontaktu z nami.

Stała obsługa prawna obejmuje: reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych, wobec osób trzecich, a przede wszystkim stałą pomoc prawną w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach świadczonych przez nas usług mają Państwo stały kontakt z prawnikiem w tym telefoniczny, e-mail, jak i osobisty. W sprawach wymagających analizy stanu prawnego otrzymają Państwo opinie prawne w zakresie zleconych zagadnień. Przygotujemy także wszelkie niezbędne dokumenty związane z prowadzoną przez Państwa działalnością, takie jak umowy z kontrahentami, umowy o pracę, regulaminy, statuty, zweryfikujemy również proponowane Państwu umowy. W ramach stałej obsługi prawnej przeprowadzone mogą zostać także szkolenia Państwa pracowników w zakresie problematyki prawnej związanej z ich zajęciami w firmie.

Przewidziany w każdym wariancie umowy audyt i wdrożenie zaleceń w zakresie prawnej sfery działaności przedsiębiorstwa nie tylko usprawni funkcjonowanie Państwa firmy i pozwoli uniknąć wielu spraw sądowych, ale obniża również koszt stałej obsługi prawnej o 20%.

Proszę pamiętać, że stała obsługa prawna jest w ogólnym rozrachunku wielokrotnie tańsza, niż zlecanie spraw prawnikom dopiero na etapie sądowym.

Nie można zapominać, że prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się także z problemami w zakresie prawa karnego. Odpowiedzialność karna wynika z naruszeń: praw pracowniczych, praw autorskich, zasad uczciwej konkurencji, przepisów kodeksu spółek handlowych, jak również działania na szkodę spółki i popełnienia wykroczeń i przestępstw karno-skarbowych. Czuwanie przez nas, w ramach stałej obsługi prawnej, nad prawidłowością Państwa działań pozwoli wyeliminować niepotrzebne ryzyko w tym zakresie.

Menu po lewej stronie zawiera warianty umów w standardzie FIRMA, jak również szablon umowy stanowiący podstawę indywidualnego kształtowania warunków współpracy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią umów i przekonania się, że obsługa prawna może być dostosowana do Państwa indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych.