sprawy administracyjne

Każdy przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, jest stroną postępowań administracyjnych. Poczynając od wszelkiego rodaju pozwoleń, związanych z rodzajem prowadzonej działalności, poprzez konieczność uzyskiwania zgód, na postępowaniach podatkowych kończąc. Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie prawa administracyjnego dla firm.

Oferta z zakresu prawa administracyjnego ma na celu zapewnić podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą pełną ochronę interesów w toku postępowań administracyjnych. Procedura administracyjna obowiązuje w większość przypadków, gdy przedsiębiorca ma kontakt z organami państwa, niezależnie od tego czy są to organy samorządu terytorialnego, administracji rządowej, czy podatkowe.
W zakresie problemów administracyjnych mogą Państwo skorzystać z porad prawnych, zlecić do prowadzenia postępowanie toczące się przed organem administracji, Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub sądem administracyjnym.